NABOŻEŃSTWA MAJOWE

Nabożeństwa majowe w naszym kościele parafialnym w niedziele i święta o godz. 17.30, natomiast w dni powszednie o 18.00. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do udziału

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Litania z nowymi wezwaniami

Kyrie, eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko Chrystusowa,

Matko Kościoła,

Matko miłosierdzia,

Matko łaski Bożej,

Matko nadziei,

Matko nieskalana,

Matko najczystsza,

Matko dziewicza,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko dobrej rady,

Matko Stworzyciela,

Matko Zbawiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można,

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Przybytku Ducha Świętego,

Przybytku chwalebny,

Przybytku sławny pobożności,

Różo duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pociecho migrantów,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic,

Królowo wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo wniebowzięta,

Królowo różańca świętego,

Królowo rodzin,

Królowo pokoju,

Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA

W Niedzielę Bożego Miłosierdzia 11.04.2021

o 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia a po niej Msza św.

Życzenia

Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie:

weselcie się, słudzy Boga.

Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie,

gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem,

a oświecona jasnością Króla wieków,

poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!

W ten czas Świąt Wielkanocnych naznaczonych światową epidemią, życzymy Wam przede wszystkim nadziei.

Chrystus pokonał śmierć, pokonał grzech i wszelkie zło. Taka jest nasza wiara, która pomoże nam przetrwać to doświadczenie. Niech także ożywi naszą miłość do wszystkich, którzy cierpią i da nam siły, by wyjść do nich z otwartymi sercami. Niech Pan obdarzy nas wszystkich prawdziwym pokojem.

TRIDUUM PASCHALNE

TRIDUUM PASCHALNE

I ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

WIELKI CZWARTEK

17.00 MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ

19.00 MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ

21.00 GODZINA ŚWIĘTA

WIELKI PIĄTEK

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

15.00 DROGA KRZYŻOWA

18.00 LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

24.00 DROGA KRZYŻOWA

WIELKA SOBOTA

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 ŚWIĘCENIE POKARMÓW

18.00 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

15 MINUT PO ZAKOŃCZENIU LITURGII KOMUNIA ŚW. DLA OSÓB KTÓRE ŁĄCZYŁY SIĘ POPRZEZ INTERNET

BARDZO SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO ADORACJI W CIĄGU DNIA

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

MSZE ŚW. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

MSZE ŚW. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU STOSOWANIA SIĘ DO ZASAD SANITARNYCH!

Kurs Alfa
Rekolekcje Wielkopostne 2021

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

W PARAFII ŚW. URBANA W KOBIERNICACH

przyciągnę wszystkich do siebie. [ J12,32 ]

21 – 24.03.2021

V NIEDZIELA – 21 MARCA – WIELKIEGO POSTU – Umiłowanie

730
900
1030
1700
1800
– Msza św. z nauką ogólną
– Msza św. z nauką ogólną
– Msza św. z nauką
– Gorzkie Żale z nauką pasyjną
– Msza św. z nauką ogólną i modlitwą o uzdrowienie

PONIEDZIAŁEK – 22 MARCA – miłosierdzie

800
1700
1900
2015
– Msza św. z nauką ogólną
– Msza św. z nauką ogólną
– Msza św. z nauką ogólną
– Spotkanie modlitewne z adoracją Krzyża i modlitwą o uzdrowienie zranień

WTOREK – 23 MARCAzaufanie

800
1700
1900
2015
– Msza św. z nauką ogólną
– Msza św. z nauką ogólną
– Msza św. z nauką ogólną
– Spotkanie modlitewne z adoracją Najświętszego Sakramentu z modlitwą wstawienniczą.

ŚRODA – 24 MARCA – zjednoczenie 

800
1700
1900
– Msza św. z nauką ogólną
– Msza św. z nauką ogólną
– Msza św. z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji

REKOLEKCJE POPROWADZI

O. KRZYSZTOF CZERWIONKA, ZMARTWYCHWSTANIEC

WRAZ ZE WSPÓLNOTĄ CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO GALILEA

Błogosławieństwo Nowych Lektorów

23 grudnia 2020 roku do grona lektorów Liturgicznej Służby Ołtarza dołączyły 4 nowe osoby: Stanisław Czaderna, Patryk Brzuchański, Mikołaj Legień, Maciej Miodoński.

Posługę lektora przyjmuje chrześcijanin powołany do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. W Kościele odczytuje lekcje z Pisma Świętego (z wyjątkiem Ewangelii); może przy braku diakona czy kantora zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej, a także wykonać psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście, może także wnieść księgę Ewangelii (Ewangeliarz).

Nowym lektorom dziękujemy za dotychczasową wytrwałość i zaangażowanie przy naszej parafii oraz życzymy radości przy pełnieniu nowej posługi lektora.

Jak uczestniczyć we Mszy Świętej Online?
20-lecie Akcji Katolickiej

26 listopada 2000r.w roku Wielkiego Jubileuszu, w święto Chrystusa Króla Wszechświata, ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy, wręczył dekrety powołujące do istnienia Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii świętego Urbana w Kobiernicach.

Z okazji 20 rocznicy tego wydarzenia, 12 listopada br., jako dziękczynienie za 20 lat działalności AK w naszej parafii, członkowie parafialnego oddziału wraz z kapłanami pracującymi w parafii : ks.Janem – administratorem i ks.Andrzejem oraz zaproszonymi z okazji jubileuszu kapłanami : ks.Markiem i ks.Jakubem, uczestniczyli w Najświętszej Eucharystii i nabożeństwie ku czci Matki Bożej Częstochowskiej.

Pierwszym Asystentem parafialnym był ks. proboszcz Marek Kręcioch, pierwszym prezesem Mieczysław Morszczyzna. POAK w chwili powstania skupiał 11 członków; w chwili obecnej liczy on 22 członków. Od osiemnastu lat funkcję prezesa pełni Andrzej Sztafa.

Wdzięczni Bogu za dar naszego powołania do służby Bogu i ludziom w naszej wspólnocie parafialnej, powierzamy się Panu przez wstawiennictwo naszych patronów : Matki Kościoła, św. Wojciecha oraz św. Jana Pawła II.