Drodzy Parafianie,

Już w przyszłą niedzielę, w dniu 23.10.2022 roku będziemy przeżywać uroczystość poświęcenia naszego kościoła. Jest to niezwykłe wydarzenie, które zalicza się do najważniejszych aktów liturgicznych. Z uwagi na niecodzienność tego rodzaju uroczystości chciałbym nieco przybliżyć Wam, drodzy Bracia i Siostry, czym jest i jak będzie wyglądać konsekracja naszego kościoła.

Do czasu reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II uroczyste oddanie nowo powstałej świątyni do celów kultu Bożego nazywano konsekracją kościoła. I chociaż termin ten wciąż jest powszechnie używany w świetle obowiązujących przepisów powinno mówić się o poświęceniu (dedykowaniu, przekazaniu) budowli, a nie o jej konsekrowaniu. „Konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, zalicza się do najważniejszych aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem Kościoła, Świątyni Boga, zbudowanej z żywych kamieni” (Rytuał). To wszystko wyraża liturgia i znaki tej uroczystości.

Liturgii poświęcenia kościoła przewodniczy biskup ordynariusz.

Po pozdrowieniu ludu biskup poświęca wodę i skrapia nią ściany świątyni, ołtarz, a także obecnych wiernych (na pamiątkę chrztu). Następnie wraca do miejsca przewodniczenia i odmawia modlitwę: Bóg, Ojciec miłosierdzia, niech będzie zawsze obecny w tym domu modlitwy, a łaska Ducha Świętego niech oczyści żywą świątynię, którą my jesteśmy.

Wszyscy zgromadzeni odpowiadają: Amen.

Zostaje odśpiewany hymn „Chwała na wysokości Bogu” i odmówiona kolekta (tzw. modlitwa dnia), kończąca obrzędy wstępne.

Druga część mszy świętej, czyli liturgia słowa, przebiega według stałego porządku (czytania biblijne, psalm, Ewangelia, homilia, wyznanie wiary) z jednym wyjątkiem: zamiast modlitwy powszechnej po wyznaniu wiary odśpiewywana jest Litania do Wszystkich Świętych, stanowiąca wprowadzenie do obrzędów poświęcenia. Po niej może nastąpić złożenie relikwii świętych pod ołtarzem oraz odmówienie modlitwy poświęcenia przez biskupa.

Potem biskup namaszcza świętym krzyżmem ołtarz, a inni kapłani – ściany kościoła (w dwunastu lub czterech wyznaczonych miejscach – tzw. zacheuszkach) w naszym kościele to cztery miejsca. Po namaszczeniu mają miejsce dwa kolejne obrzędy: obrzęd okadzenia (ołtarza, świątyni i wiernych) oraz obrzęd oświetlenia, polegający na zapaleniu wszystkich świateł w kościele, poczynając od świec ołtarzowych.

Po obrzędach okadzenia i oświetlenia następuje liturgia eucharystyczna, którą rozpoczyna procesja z darami. Dalej msza święta jest już odprawiana w zwykły sposób. Po Komunii św. następuje uwielbienie Boga śpiewem Ciebie Boga wysławiamy. Na koniec uroczystości poświęcenia kościoła biskup udziela zgromadzonym błogosławieństwa.

Ks. Jan Franc
Proboszcz Parafii św. Urbana w Kobiernicach