Obecnie pracujący w parafii:

Proboszcz:
ks. Jan Franc

Pomoc duszpasterska:
ks. Andrzej Węgrzyn

Księża, którzy pracowali w parafii:


Proboszczowie:
Ks. Marek Pszczółka ( admonistrator luty – wrzesień 2020)
Ks. kan. Marek Kręcioch 2000-2020 (+16.01.2020)
Ks. kan. Jan Kruczała 1969-1999
Ks. Józef Listopad 1960-1969
Ks. Jan Wieczorek 1946-1960
Ks. Karol Maulc 1939-1946
Ks. Mieczysław Kozicki 1938-1939
Ks. Franciszek Smolarek 1933-1938
Ks. Mieczysław Friedberg 1932-1933
Ks. Antoni Grzymała 1922-1932

Wikariusze:
Ks. Marek Pszczółka 2019-2020
Ks. Jakub Krupa 2011-2019
Ks. Zbigniew Hoder 2010-2011
Ks. Filip Glanowski 2007-2010
Ks. Marcin Lisicki 2001-2007
Ks. Adam Trytek 1999-2001
Ks. Marek Kręcioch 1996-1999
Ks. Wojciech Maćkowski 1994-1996
Ks. Bogusław Golarz 1991-1994
Ks. Zbigniew Palian 1989-1991
Ks. Jan Bryja 1987-1989
Ks. Wiesław Cholewa 1985-1987
Ks. Zbigniwew Drobny 1983-1985
Ks. Ryszard Matuszek 1981-1983
Ks. Szewczyk
Ks. Szmidt
Ks. Lupa


Kapłani – rodacy z Kobiernic:
Ks. Jan Korzonkiewicz – 1902 (+1932)
Ks. Franciszek Korzonkiewicz – 1913 (+1946)
Ks. Jan Gniłka – 1913 (+1958)
Ks. Marcin Fabia – 1915 (+1917)
Ks. Ludwik Witkowski SDB – 1928 (+1952)
Ks. Jan Zawrzycki – 1928 (+1976)
Ks. Adolf Baścik – 1936 (+1977)
Ks. Józef Gilek – 1960
Ks. Antoni Kotlarczyk, SCJ – 1962 (+2003)
Ks. Zdzisław Stwora – 1975
Ks. Ryszard Honkisz – 1983
Ks. Rafał Brzuchański – 1994
O. Reginald Małecki OFM Bern. – 1994
Ks. Paweł Kaczmarczyk – 2010
Ks. Piotr Kaczmarczyk – 2012
Ks. Tomasz Drabek – 2012
Ks. Maciej Pszczółka – 2014