Historia

15 października 1922 r. - książe biskup Adam Sapieha podpisał akt erygujący parafię św. Urbana w Kobiernicach, wydzielając ją z dotychczasowej parafii w Kętach. Pierwszym proboszczem został ks. Antoni Grzymała.

lipiec 1925 r. - ustawienie przy wejściu do kościoła kamiennej figury św. Urbana, wykonanej przez rzeźbiarza Józefa Jurę.

7 stycznia 1934 r. - uroczystość poświęcenia nowego dzwonu.

1947 r. - elektryfikacja kościoła i odbudowa zniszczeń wojennych.

1948 r. - odbudowa krzyża misyjnego.

1948 r. - parafianie ufundowali nowy dzwon im. św. Urbana (300 kg).

1950 r. - parafianin Franciszek Kubica ufundował dzwon (180 kg) im. św. Franciszka Walezego.

1954 r. - z okazji Maryjnego Roku Jubileuszowego parafianie ufundowali duży dzwon (505 kg) poświęcony NMP Niepokalanie Poczętej.

1954 r. - powiększenie cmentarza.

1955 r. - parafianie ufundowali czwarty dzwon (95 kg) im. św. Józefa.

1959 r. - panny z róż różańcowych ufundowały obraz MB Częstochowskiej do kościoła.

1967 r. - zakupiono i poświęcono nowe ławki do kościoła.

1969 r. - remont plebanii oraz przebudowa stodoły na salkę katechetyczną.

1973 r. - ks. proboszcz J. Kruczała rozpoczął starania o zezwolenie na budowę większej świątyni.

grudzień 1978 r. - ks. J. Kruczała otrzymał zgodę na rozbudowę świątyni.

wrzesień 1980 r. - rozpoczęcie budowy nowego kościoła. Projektantem świątyni został mgr inż. Janusz Gawor z Krakowa, a kierownikiem budowy mgr inż. Bolesław Szuran z Żywca.

29 maja 1982 r. - uroczystość wmurowania kamienia węgielnego w nowym kościele przez kardynała Franciszka Macharskiego.

1984 r. - podjęto rozbudowę zabudowań gospodarczych.

1986 r. - założenie okien i pokrycie dachu kościoła blachą.

27 października 1991 r. - po raz pierwszy odprawiono niedzielną Msze św. w nowym kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP.

4 października 1992 r. - uroczystego poświęcenia nowej świątyni dokonał ks. bp Tadeusz Rakoczy, ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckej.

1995 r. - rozpoczęto budowę wieży nowego kościoła.

1996 r. - ks. bp Janusz Zimniak poświęcił 9-metrowy krzyż na wieżę.

marzec 1997 r. - przeniesienie dzwonów z wieży starego kościoła do nowego.

2000 r. - prace przy tynkowaniu kościoła.

Wielkanoc 2001 r. - ukończona została kaplica św. Urbana. Zawisł w niej odnowiony obraz, zdjęty z ołtarza głównego starego kościoła, namalowany z 1866 roku przez Wincentego Chrząstkiewicza.

3 czerwca 2001 r. - kanclerz Kurii Bielsko-Żywieckiej ks. Stanisław Dadak poświęcił witraż Ducha Św. nad prezbiterium oraz witraże w zakrystii.

sierpień 2001 r. - ukończono tynkowanie kościoła, malowanie wieży i zakładanie okien.

czerwiec 2002 r. - uroczyste otwarcie i poświęcenie sali teatralnej, zamontowanie witraża nad chórem kościoła i nad głównym wejściem.

15 października 2002 r. - 80 rocznica erygowania parafii św. Urbana w Kobiernicach.

8 grudnia 2002 r. - główne uroczystości 80-lecia parafii w dniu odpustu parafialnego ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

styczeń 2003 r. - otwarcie kawiarenki "Tyberiada" w dolnym kościele.

wiosna 2003 r. - prace upiększające wokół kościoła - sadzenie drzew i krzewów ozdobnych, układanie kostki wokół kościoła.

czerwiec 2003 r. - przebudowa budynku gospodarczego i jego adaptacja na dom przedpogrzebowy z kaplicą i chłodnią.

30 sierpień 2003 r. - w szpitalu w Krakowie zmarł ks. kan. Jan Kruczała w 72 roku życia, budowniczy kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP. Został pochowany przy głównym wejściu do kościoła.

luty 2004 r. - rozpoczęła się przebudowa prezbiterium.

maj 2005 r. - rozbiórka starego kościoła, w jego miejsce postawiono Krzyż z wieży kościoła z tablicą informacyjną, że kościół był wybudowany w 1858 r., a rozebrany po wybudowaniu nowego.

lipiec-sierpień 2005 r. - po ukończeniu przebudowy prezbiterium zostały zamontowane płaskorzeźby i namalowana polichromia. Projekt wykonany przez prof. Adama Brinckena i dr. Macieja Zychowicza.

Wielkanoc 2006 r. - została wykonana pierwsza płaskorzeźba Drogi Krzyżowej, stacja XII wraz z witrażem.

4 lipiec 2006 r. - staraniem ks. proboszcza, nasza parafia otrzymała w darze od ks. kard. Stanisława Dziwisza ornat bożonarodzeniowy z prywatnej kaplicy Ojca Świętego Jana Pawła II na Watykanie.

27 maj 2007 r. - wprowadzenie relikwii św. abp. Józefa Bilczewskiego do naszej świątyni przez lwowskiego biskupa pomocniczego Mariana Buczka.

marzec/kwiecień 2009 r. - ukończone zostały prace nad stacjami Drogi Krzyżowej.

sierpień 2010 r. - zakończono montaż ostatnich ławek w kościele.

kwiecień 2011 r. - zamontowanie marmurowego ołtarza, ambonki i chrzcielnicy.

maj 2011 r. - staraniem ks. proboszcza, nasza parafia otrzymała od ks. kard. Stanisława Dziwisza relikwie bł. Jana Pawła II.

grudzień 2011 r. - podczas uroczystości odpustowej ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP Jego Ekscelencja ks. bp Marian Buczek odznaczył ks. proboszcza Marka Kręciocha godnością Kanonika Honorowego Kapituły Charkowsko- Zaporoskiej.