Rzymskokatolicka Parafia św. Urbana
ul. Ks. Korzonkiewicza 23
43-356 Kobiernice
tel. 33 81 08 751
fax. 33 81 08 751

E-mail kontaktowy: kancelaria@parafia-kobiernice.pl

NIP: 937-19-65-009
REGON: 040036998


Konto Parafii: Bank Pekao S.A. oddział w Kętach
41 1240 4852 1111 0000 4709 0006