Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej Mszy Świętej w dni powszednie (oprócz I piątku miesiąca).
Wezwania do chorego z Sakramentami Świętymi oraz sprawy zgłoszenia pogrzebu o każdej porze dnia.
Zamawianie intencji Mszy Świętych, roczków dzieci, rocznic ślubów po każdej Mszy Świętej w zakrystii.

Wymagane dokumenty:

Sakrament Chrztu Świętego:
- odpis aktu urodzenia dziecka
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Sakrament Bierzmowania:
- metryka chrztu
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
- w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Pierwsza Komunia święta:

-metryka chrztu dziecka

Sakrament małżeństwa:

- aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu
- dowody osobiste
- ostatnie świadectwo katechizacji
- świadectwo bierzmowania
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
- zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Pogrzeb katolicki:
- akt zgonu
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).