Z Konstytucji o Liturgii Soboru Watykańskiego II

29.  Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również  spełniają prawdziwą posługę liturgiczną. Niech więc wykonują swoją  funkcję z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi  wzniosłej służbie i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego. Należy  więc starannie wychować te osoby w duchu liturgii oraz przygotować je do  odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przysługujących im  czynności.

Lektor –  posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy  św. i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj  wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może  odczytać Ewangelię, nie prosi wówczas kapłana o błogosławieństwo).  Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii.  Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i  odczytać) psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może ponadto  wnieść Księgę Ewangelii – Ewangeliarz.

Pięć przykazań lektora:
1. Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.
2. Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.
3. Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.
4. Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.
5. Lektor  jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem  zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

Do zadań lektora należy:
– wierna służba Słowu Bożemu;
– angażowanie się w sprawy Kościoła;
– współpraca w dziele apostolstwa;
– wykonywanie w zgromadzeniu liturgicznym czytań biblijnych (wszystkich prócz Ewagelii);
– zapowiadanie intencji modlitwy powszechnej;