RÓŻA RÓŻAŃCOWA RODZICÓW

„Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie w tej modlitwie drogi wzrastania dzieci… Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat… stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć”


Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae – Watykan, 16 października 2002 r.
Różaniec Rodziców to wspólna modlitwa różańcowa rodziców za dzieci. Pomysł takiej modlitwy narodził się 8 sierpnia 2001 r. w trakcie rekolekcji wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej MARANA THA z Gdańska. Była to odezwa na apel naszego Ojca Świętego Jana Pawła II o modlitwę różańcową.
Pierwsza Róża Różańca Rodziców na Podbeskidziu powstała we wrześniu 2006 r z inicjatywy ks. Mirosława Szewieczka, w kościele Św. Trójcy w Bielsku-Białej. Osoby modlące się w tej Róży były z okolicznych parafii i przeniosły inicjatywę tej modlitwy na rodzime grunty między innymi do parafii św. Urbana w Kobiernicach.

Różaniec za dzieci oparty jest na zasadzie Kół Żywego Różańca. Rodzice tworzą dwudziestoosobowe „róże”, z których każda ma swojego animatora, a w niebie – patrona. Członkowie róży nie muszą znać się osobiście; ważne, że codziennie modlą się za swoje dzieci oraz dzieci wszystkich członków ich koła. Intencje obejmują również dzieci adoptowane oraz z duchowej adopcji- poczęte, a jeszcze nienarodzone, chrześniaków oraz zięciów i synowe. Każda osoba wstępująca do róży otrzymuje akt zawierzenia, który odmawia się przy przystąpieniu do modlitwy. Jak w Żywym Różańcu, także tutaj co miesiąc członkowie wymieniają się tajemnicami, rozważając życie Maryi i Jezusa.

Więcej informacji można uzyskać:  www.rozaniecrodzicow.pl

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe, by trafiło do środowisk, w których będzie się najlepiej rozwijało, by właściwie rozeznało swoje powołanie i potrafiło się w nim realizować.
Grupa rodziców z parafii Kobiernice podjęła modlitwę w intencji swoich dzieci, opartą na formule Żywego Różańca. Powstały grupy składające się z 20 osób.  Każda z osób przez cały miesiąc codziennie odmawia jedną dziesiątkę różańca, rozważając przy tym jedną z tajemnic różańcowych. W ten sposób za każde z dzieci objętych tą modlitwą odmówiony jest codziennie cały różaniec.
Przy naszej parafii powstało 9 Róż i powstają kolejne. Naszym wołaniom do Nieba  patronują święci : św. Józef Bilczewski, św. Rita, bł. Jan Paweł II, św. Ojciec Pio, św. Józef, św. Faustyna, św. Kinga i św. Jan Bosko.