Rada ekonomiczna

Członkowie Rady Ekonomicznej

1. Administrator – ks. Jan Franc
2. Dominik Gawlik
3. Wiesław Kołodziejczyk
4. Stanisław Staruń