Oaza Dzieci  Bożych powstała w roku formacyjnym 2001/2002. Początkowo wspólnotą  opiekowały się an. Basia Jurczyk (Baścik) i an. Teresa Baścik-Cieślak. W późniejszych latach najmłodszą grupą zajęła się an. Monika Gawlik. Jedak po jakimś czasie do wspólnoty wróciła an. Basia Jurczyk, która opiekowała się Oazą Dzieci Bożych z pomocą an. Sabiny Oślak, która po pewnym czasie zajęła się grupa z pomocą Marzeny Sadlik. Obecnie wspólnota Oazy Dzieci Bożych spotyka się raz w tygodniu (w każdy  czwartek godzinę przed wieczoną Mszą świętą czyli w zimie o 16.00 a w  lecie o 17.00 – spotkanie trwa jedną godzinę), a opiekę nad grupą sprawuje an. Marzena Sadlik z dużą pomocą ks. Jakuba Krupy. Posługe  animatora pełnią również Zuzanna Sadlik, Martyna Baścik, a od września  2014 także Sebastian Czulak. Do naszej wspólnoty mogą należeć wszystkie  dzieci od I do VI klasy szkoły podstawowej. Na spotkaniach dzieci nie  tylko chwalą Boga śpiewanymi piosenkami, ale również świetnie się bawią.  We wspólnocie panuje bardzo miła i serdeczna atmosfera, wszyscy się  lubią i miło spędzają czas. Raz w miesiącu dzieci śpiewają na Mszy  świętej, ostatnio było to we wspomnienie św. Cecylii – patronki śpiewu  kościelenego.