Patron parafii – św. Urban I, papież
     

Urban – Urbanus (łacińskie), Urbano (włoskie), Urban (niemieckie), Orban (węgierskie) – imię męskie, znaczy „mieszkaniec miasta”, „pochodzący z miasta”.   

O życiu świętego noszącego to imię wiemy niewiele. Papież w latach 222–230. Dla Kościoła były to czasy trudne, Kościół był podzielony, gdyż część gminy rzymskiej wybrała drugiego zwierzchnika – Hipolita, jako antypapieża. Wcześniej papież Urban zlecił Hipolitowi, by obliczył dokładną datę obchodzenia Paschy w Kościele. W czasach, gdy Urban był papieżem, w Cesarstwie Rzymskim panował cesarz Aleksander  Sewer (222–235).       Według podań, papież Urban wydał instrukcję, aby kapłani używali  do odprawiania Mszy świętych kielicha i pateny wykonanych ze srebra,  złota lub posrebrzanych czy pozłacanych.       

W dniu 23 maja 230 roku papież Urban zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie. Według „Martyrologium”  św. Hieronima został on pogrzebany w katakumbach świętego Kaliksta przy Via Appia w Rzymie. W późniejszych czasach znaleziono płytę nagrobną z  wypisanym po grecku jego imieniem.        

Gdy w średniowieczu  nastąpił rozwój rolnictwa, święty Urban stał się jednym z najbardziej popularnych i czczonych świętych. W dzień wspomnienia w Kościele świętego Urbana – najpierw 25 maja, a po reformie kalendarza liturgicznego w roku 1970 w dniu 19 maja – wychodzono w pola i błogosławiono je, by za przyczyną świętego Urbana  przynosiły dobre i obfite plony. Święty Urban jest patronem winnej latorośli, winiarzy, bednarzy, ogrodników oraz dobrych urodzajów. Na  obrazach i rzeźbach ubrany jest w szaty pontyfikalne, a w ręce może  trzymać kielich, księgę, krucyfiks, miecz albo winne grono. Święty Urban  jest patronem miast – Maastricht w Holandii, Toledo i Walencji w Hiszpanii oraz Troyes we Francji. W Polsce za patrona obrały go sobie  Zielona Góra, Gogolin, Cieszowa i gmina Kobiór.