Rada duszpasterska

Członkowie Rady Duszpasterskiej

I. Członkowie z urzędu:
1.  Proboszcz - ks. Jan Franc
2.  Pomoc duszpasterska – ks. Andrzej Węgrzyn
3. Katechetka – mgr Anna Duźniak


II. Członkowie z mianowania:
1. 
Kościelny – Zbigniew Drabek
2. Organista – Paweł Waluś
3. Akcja Katolicka – Andrzej Sztafa
4. Chór parafialny – Katarzyna Witkowska
5. Roże Różańcowe – Józef Fabia
6. Oaza – Jacek Droździk
7. Liturgiczna Służba Ołtarza – Sebastian Czulak


III. Członkowie z wyboru (wybory odbyły się 15.05.2016)
1. Brzuchański Marcin
2. Drabek Lucyna
3. Jurczyk Barbara
4. Kaczmarczyk Beata
5. Kościelak Sabina
6. Mika Magdalena
7. Staruń Barbara
8. Zolich Arkadiusz
9. Wykręt Piotr
10. Zolich Tomasz