Członkowie Rady Duszpasterskiej

ks. Jan Franc

ks. Andrzej Węgrzyn

Zbigniew Drabek

Paweł Waluś

Ewa Hutniczak

Jacek Droździk

Ludmiła Jędrzejko

Sabina Kościelak

Katarzyna Witkowska

Sebastian Czulak

Barbara Staruń

Dominik Gawlik

Beata Kaczmarczyk