Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą.
W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami.
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.


W tych dniach, miesiącach uświadamiamy sobie na nowo, że nie wszystko od nas zależy. Mimo rozwoju techniki, naszych zdolności, zdobytej wiedzy, wciąż na nowo odkrywamy jak jesteśmy mali, słabi i bezradni. Te braki może wypełnić tylko Ten który do nas przychodzi.

W te dni na nowo otwórzmy nasze domy, mieszkania a przede wszystkim serca aby Jezus wszedł i zamieszkał pośród nas. Niech Jego błogosławieństwo, pokój i miłość wypełnią nasze dusze i wszystko to co robimy. Niech również obdarzy zdrowiem, potrzebnymi siłami i potrzebnymi łaskami.

ks. Jan