Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie:

weselcie się, słudzy Boga.

Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie,

gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem,

a oświecona jasnością Króla wieków,

poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!

W ten czas Świąt Wielkanocnych naznaczonych światową epidemią, życzymy Wam przede wszystkim nadziei.

Chrystus pokonał śmierć, pokonał grzech i wszelkie zło. Taka jest nasza wiara, która pomoże nam przetrwać to doświadczenie. Niech także ożywi naszą miłość do wszystkich, którzy cierpią i da nam siły, by wyjść do nich z otwartymi sercami. Niech Pan obdarzy nas wszystkich prawdziwym pokojem.