23 grudnia 2020 roku do grona lektorów Liturgicznej Służby Ołtarza dołączyły 4 nowe osoby: Stanisław Czaderna, Patryk Brzuchański, Mikołaj Legień, Maciej Miodoński.

Posługę lektora przyjmuje chrześcijanin powołany do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. W Kościele odczytuje lekcje z Pisma Świętego (z wyjątkiem Ewangelii); może przy braku diakona czy kantora zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej, a także wykonać psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście, może także wnieść księgę Ewangelii (Ewangeliarz).

Nowym lektorom dziękujemy za dotychczasową wytrwałość i zaangażowanie przy naszej parafii oraz życzymy radości przy pełnieniu nowej posługi lektora.