26 listopada 2000r.w roku Wielkiego Jubileuszu, w święto Chrystusa Króla Wszechświata, ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy, wręczył dekrety powołujące do istnienia Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii świętego Urbana w Kobiernicach.

Z okazji 20 rocznicy tego wydarzenia, 12 listopada br., jako dziękczynienie za 20 lat działalności AK w naszej parafii, członkowie parafialnego oddziału wraz z kapłanami pracującymi w parafii : ks.Janem – administratorem i ks.Andrzejem oraz zaproszonymi z okazji jubileuszu kapłanami : ks.Markiem i ks.Jakubem, uczestniczyli w Najświętszej Eucharystii i nabożeństwie ku czci Matki Bożej Częstochowskiej.

Pierwszym Asystentem parafialnym był ks. proboszcz Marek Kręcioch, pierwszym prezesem Mieczysław Morszczyzna. POAK w chwili powstania skupiał 11 członków; w chwili obecnej liczy on 22 członków. Od osiemnastu lat funkcję prezesa pełni Andrzej Sztafa.

Wdzięczni Bogu za dar naszego powołania do służby Bogu i ludziom w naszej wspólnocie parafialnej, powierzamy się Panu przez wstawiennictwo naszych patronów : Matki Kościoła, św. Wojciecha oraz św. Jana Pawła II.